Nieuws

Eerste netwerkbijeenkomst palliatieve zorg

Een 40-tal deelnemers maakte kennis met wat er in ons werkgebied allemaal gedaan wordt door zowel professionals als vrijwilligers op het gebied van palliatieve zorg. Van fysiotherapeut tot ergotherapeut, van rouwtherapeut tot mantelzorgmakelaar, van Vrijwillige Palliatieve Thuis Zorg tot Stichting Nabij en als afsluiting de dominee die zijn toegevoegde waarde deelde.