Nieuws

eGPO als communicatiemiddel

Coöperatie IJsselstromen heeft gekozen voor eGPO als communicatiemiddel.  eGPO staat voor eerstelijns gestructureerd patiënten overleg. In eerste instantie zal eGPO worden ingezet ter ondersteuning van de programma’s Ouderenzorg, Palliatieve Thuiszorg en Angst & Depressie. Op een eenvoudige manier kan de communicatie over de zorg van een patiënt gedeeld worden met meerdere zorgverleners.

 

Inmiddels zijn er een aantal startbijeenkomsten geweest. Verder konden de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering tijdens interactieve sessies kennis maken met eGPO. De zorgverleners gaan stapsgewijs werken met dit nieuwe middel. In een later stadium is het ook mogelijk om de patiënt of mantelzorger toegang te geven tot deze digitale omgeving.

www.egpo.nl