Nieuws

Extra golfslag bij Coöperatie IJsselstromen

Foto: Arvid Ehlert – Photography Now!

IJsselstromen stroomopwaarts’! Daarmee opende huisarts en vice voorzitter Hugo Maathuis onze eerste lustrumviering op 22 november jongstleden. Vijf jaar bestaan we alweer; vijf mooie jaren! Met natuurlijk de nodige ups en downs. Toch zeggen de woorden ‘stroom’ en ‘opwaarts’ wat de grote beweging is. Samenwerking binnen de eerste lijn, verbinding, communicatie en elkaar beter kennen: er wordt hard aan gewerkt! En met succes! Inmiddels telt de coöperatie 34 praktijken.

In de terugblik op de afgelopen jaren zijn we trots op wat onze leden, de zorgverleners, samen met de welzijnsorganisaties in Doesburg en omgeving hebben neergezet. Ook de gemeente Doesburg en Zevenaar en zorgverzekeraar Menzis zijn belangrijke spelers in het veld. Door lokale multidisciplinaire samenwerking komen we meer en meer tot goede persoons- en wijkgerichte zorg in de eerste lijn. Lees hier bijvoorbeeld hoe we de samenwerking rondom kwetsbare ouderen vormgeven. Een handboek dat we ter ere van het lustrum uitgaven.

Tijdens de lustrumviering ging bijzonder hoogleraar Maria van den Muijsenbergh uitgebreid in op het belang en de betekenis van deze persoons- en wijkgerichte eerstelijnszorg. Ook de Doesburgse wethouder Peter Bollen gaf in zijn toespraak aan dat we elkaar echt nodig hebben. Hij zei veel mogelijkheden te zien voor verdere samenwerking. Christine Sloetjes, aanwezig namens zorgverzekeraar Menzis, sloot zich eensgezind aan bij de vorige sprekers. Menzis beoogt eveneens dat de patiënt zorg op maat krijgt en dat er één aanspreekpunt komt. En daar ziet ze de coöperatie hard aan werken.

Op naar het tweede lustrum dus. Vol vertrouwen en met mooie plannen gaan wij 2019 in. De bedding is gelegd, de stroming mag sterker worden. De patiënt staat centraal, de multidisciplinaire samenwerkingsprogramma’s gaan onverminderd door en er zullen meer co-creaties komen. Daarnaast komt er extra ‘golfslag´in de stroom vanuit het gedachtegoed van de Positieve Gezondheid. Dit is een brede benadering van gezondheid, waar we ons verder in gaan bekwamen. Het sluit aan bij onze visie dat we niet alleen vanuit de medische kant naar ziekte willen kijken maar ook vanuit andere levensdomeinen. Wat geeft de patiënt kwaliteit van leven en welke mogelijkheden zijn daarvoor in zijn of haar omgeving? Zorg en welzijn gaan hier hand in hand.

Stroomopwaarts dus, zoals Hugo Maathuis aangaf. Niet in de zin van ‘tegen de stroom in’, die ene definitie in het Algemeen Nederlands Woordenboek, maar volgens die andere definitie: ‘in de richting van de mond naar de oorsprong’. Terug naar de essentie van het vak, zorg zoals zorg bedoeld is, mensen maximaal ondersteunen in hun welbevinden!

Lees hier het interview dat hij gaf op 23 november aan de Regiobode.

Bestuur en management van Coöperatie IJsselstromen bedankt alle leden en stakeholders voor de fantastische inzet en samenwerking in 2018 en wenst iedereen fijne feestdagen en een heel gelukkig 2019!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *