Nieuws

Netwerkbijeenkomst palliatieve zorg

Dit jaar stond de tweede netwerkbijeenkomst palliatieve zorg in het teken van regionale samenwerking, complementaire zorg en de ervaringen van naasten. De aanwezigen werden meegenomen in de mogelijkheden van de hospices in de omgeving (Zutphen, Doetinchem, Zevenaar, Velp, Arnhem) en konden kennismaken met het aanbod van de inloophuizen voor patiënten en naasten met kanker (Doetinchem, Arnhem en Zevenaar). Verder werd de samenwerking met de ziekenhuizen besproken en de verbeteringen hierin. Een ervaringsdeskundige vertelde hoe hij de palliatieve zorg als partner had beleefd en wat de goede samenwerking voor hem en zijn overleden partner betekend heeft. Er werd afgesloten met informatie over aromatherapie en hoe deze kan ondersteunen in een palliatieve fase.