Waar staan we voor?

Coöperatie IJsselstromen is een lokaal samenwerkingsverband

Bij Coöperatie IJsselstromen zijn inmiddels 31 zorgverlenerspraktijken aangesloten. Zij werken op een plezierige manier samen. Uw gezondheid en welzijn staat hierbij centraal.

“U kunt bij onze leden rekenen op optimale zorg”

Dit is wat wij daarmee bedoelen:

Wij zien u als een geheel mens en dus méér dan alleen uw ziekte. Onze zorg sluit daar op aan.

Gezondheid betreft lichamelijke of psychische klachten en is ook veerkracht, functioneren en méédoen in de samenleving. Dat is wat wij samen met u willen bereiken.

Wij willen u begrijpen en u helpen te begrijpen wat er aan de hand is. We luisteren naar wat voor u het belangrijkst is. En we bepalen samen met u wat voor u optimaal is.

Ieders specialisme is, waar nodig, voor u beschikbaar. Wij werken vanuit onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid. We zorgen ervoor dat we van elkaar weten wat wij doen en laten onze werkwijzen op elkaar aansluiten. Door op deze manier te werken kunt u er op vertrouwen dat uw zorg vloeiend verloopt.

Hoe doen we dit?

Verschillende zorgverleners zetten zich in voor de behandeling van uw zorgvraag of aandoening. Om dit goed op elkaar te laten aansluiten ontwikkelen we zorgprogramma’s. In een zorgprogramma worden heldere afspraken gemaakt over wie wat doet en hoe we hierover communiceren.

Welke zorgprogramma’s zijn dit?

 • Ouderenzorg
 • Palliatieve zorg
 • Angststoornissen & Depressie
 • Etalage-benen
 • Te dikke kinderen programma LIJv
 • Wondzorg

Welke soort zorgverleners zijn bij ons aangesloten?

 • Huisartsen
 • Apotheek
 • Fysiotherapie
 • Diëtiste
 • Verloskundigen
 • Psychologen
 • Ergotherapeuten
 • Cesar therapeuten
 • Podotherapeuten
 • Huid-oedeemtherapeut
 • Logopedisten
 • Psychotherapeut
 • Manueeltherapeuten
 • Haptotherapeut – craniosacraal therapeut

Missie:

Coöperatie IJsselstromen ondersteunt en faciliteert zorgprofessionals bij multidisciplinair samenwerken. Mede dankzij die ondersteuning kunnen ze hun cliënten helpen de regie te pakken over hun eigen gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven.

Visie:

Vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid werken leden van de coöperatie intensief samen, over de grenzen van de disciplines heen. Door verbinding met elkaar op te zoeken en persoonlijk kennis te nemen van elkaars expertise, vinden ze elkaar sneller, zijn ze beter op elkaar ingespeeld en kunnen ze in samenhang doelmatige, adequate en persoonsgerichte hulp bieden.