Waar staan we voor?

Coöperatie IJsselstromen is een lokaal samenwerkingsverband

Bij Coöperatie IJsselstromen zijn inmiddels 28 zorgverlenerspraktijken aangesloten. Zij werken op een plezierige manier samen. Uw gezondheid en welzijn staat hierbij centraal.

“U kunt bij onze leden rekenen op optimale zorg”

Dit is wat wij daarmee bedoelen:

Wij zien u als een geheel mens en dus méér dan alleen uw ziekte. Onze zorg sluit daar op aan.

Gezondheid betreft lichamelijke of psychische klachten en is ook veerkracht, functioneren en méédoen in de samenleving. Dat is wat wij samen met u willen bereiken.

Wij willen u begrijpen en u helpen te begrijpen wat er aan de hand is. We luisteren naar wat voor u het belangrijkst is. En we bepalen samen met u wat voor u optimaal is.

Ieders specialisme is, waar nodig, voor u beschikbaar. Wij werken vanuit onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid. We zorgen ervoor dat we van elkaar weten wat wij doen en laten onze werkwijzen op elkaar aansluiten. Door op deze manier te werken kunt u er op vertrouwen dat uw zorg vloeiend verloopt.

Hoe doen we dit?

Verschillende zorgverleners zetten zich in voor de behandeling van uw zorgvraag of aandoening. Om dit goed op elkaar te laten aansluiten ontwikkelen we zorgprogramma’s. In een zorgprogramma worden heldere afspraken gemaakt over wie wat doet en hoe we hierover communiceren.

Welke zorgprogramma’s zijn dit?

 • Ouderenzorg
 • Palliatieve zorg
 • Angststoornissen & Depressie
 • Etalage-benen
 • Te dikke kinderen
  Cool 2 be fit (8-13 jaar)
 • Wondzorg

Welke soort zorgverleners zijn bij ons aangesloten?

 • Huisartsen
 • Apotheek
 • Fysiotherapie
 • Diëtiste
 • Verloskundigen
 • Psychologen
 • Ergotherapeuten
 • Cesar therapeuten
 • Podotherapeuten
 • Huid-oedeemtherapeut
 • Logopedisten
 • Psychotherapeut
 • Manueeltherapeuten
 • Haptotherapeut – craniosacraal therapeut

Missie:

De inwoners in ons werkgebied voeren eigen regie op het gebied van hun gezondheid.

Visie:

In 2019 werken de leden van de coöperatie binnen de programma’s volgens het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. De mogelijkheden van de patiënt/cliënt staan centraal. Gezondheid wordt belicht vanuit het oogpunt van lichamelijk, geestelijk, sociaal, maatschappelijk en dagelijks functioneren, kortom de kwaliteit van leven. Dit betekent dat de diverse disciplines binnen de eerste en nulde lijn samenwerken, elkaar weten te vinden en durven door te verwijzen.