Wie zijn wij?

Bestuur Coöperatie IJsselstromen

Het bestuur is samengesteld uit leden van de coöperatie en enkele onafhankelijke bestuursleden.

Samenstelling bestuur

  • Marion Borghuis • voorzitter
  • Hans Berkelmans, huisarts • vice voorzitter
  • Susanne Boks-Bot, diëtiste • penningmeester
  • Martijn Kort, fysiotherapeut • secretaris
  • vacature patiënten vertegenwoordiging • extern lid

Dagelijkse gang van zaken:

Christa de Bruin, manager, cdebruin@ijsselstromen.nl

Madelon Regelink, management assistente, mregelink@ijsselstromen.nl