Wie zijn wij?

Bestuur Coöperatie IJsselstromen

Het bestuur is samengesteld uit leden van de coöperatie en enkele onafhankelijke bestuursleden.

Samenstelling bestuur

  • Marion Borghuis • voorzitter
  • Hans Berkelmans, huisarts • vice voorzitter
  • Susanne Boks-Bot, diëtiste • penningmeester / manager a.i.
  • Martijn Kort, fysiotherapeut • secretaris
  • Marcia Bos,  extern bestuurslid

Dagelijkse gang van zaken:

Susanne Boks, manager, sboks@ijsselstromen.nl

Madelon Regelink, management assistente, mregelink@ijsselstromen.nl