Wie zijn wij?

Bestuur Coöperatie IJsselstromen

Het bestuur is samengesteld uit leden van de coöperatie en enkele onafhankelijke bestuursleden.

Samenstelling bestuur

  • Marion Borghuis • voorzitter
  • Hugo Maathuis, huisarts • vicevoorzitter
  • Susanne Boks-Bot, diëtiste • secretaris/penningmeester
  • Dietske van Maanen, patiënten vertegenwoordiging • lid
  • Christa de Bruin, ergotherapeut • lid

Dagelijkse gang van zaken:

Mw. H.W. van Wijk, manager, wvanwijk@ijsselstromen.nl

Mw. M. Regelink, managementassistente, mregelink@ijsselstromen.nl