Zorgprogramma palliatieve zorg

Bij Coöperatie IJsselstromen hebben we verschillende zorgprogramma’s, waaronder het zorgprogramma palliatieve zorg.

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die te horen hebben gekregen dat ze ongeneeslijk ziek zijn en aan deze ziekte zullen overlijden. Dit overlijden kan dichtbij zijn of nog maanden/jaren duren. In de palliatieve zorg wordt ernaar gestreefd de patiënt te ondersteunen bij het vinden en handhaven van de balans tussen draagkracht en draaglast. Daarbij komen niet alleen de medische aspecten aan de orde maar is er juist ook aandacht voor de psyche, sociale en spirituele behoefte van de patiënt. De zorgverleners zetten hierbij niet alleen hun medische kennis in maar tonen ook inlevingsvermogen, compassie en respect.

Als coöperatie zijn we gestart met een zorgketenprogramma palliatieve zorg om zo goede zorg voor de palliatieve patiënt te waarborgen.

PaTz is een zorgketenprogramma met vier hoofddoelen:

  1. door samenwerking van huisarts, wijkverpleegkundige en consulent palliatieve zorg ontstaat er toename van kwaliteit in de palliatieve thuiszorg
  2. voorkomen insturen-doorsturen patiënt naar ziekenhuis buiten kantoortijden
  3. tijdig signaleren van patiënten die palliatieve zorg nodig hebben en registratie ervan in een palliatief zorgregister en optimale overdracht naar andere hulpverleners
  4. op individuele behoefte gebaseerd zorgplan maken en uitvoeren

Subdoelstellingen:

  1. Patiënten sterven op de plek van hun voorkeur
  2. Patiënten en naasten kunnen zoveel mogelijk zelf de regie voeren
  3. De zorg goed is op elkaar afgestemd
  4. Patiënten krijgen de zorg die is afgestemd op hun specifieke wensen, behoeften en waarden
  5. Er is aandacht voor zorgbehoeften op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel gebied
  6. Afstemmen van zorg geleverd door professionals en door mantelzorgers en vrijwilligers