Zorgverzekeringen

Uw zorgverzekering

Het is verplicht voor iedere Nederlander van achttien jaar en ouder om een basis ziektekostenverzekering af te sluiten. Voor zorg die niet is gedekt in de ziekte basisverzekering kunt u een aanvullende verzekering afsluiten.
De inhoud van het basispakket is door de overheid wettelijk vastgesteld en voor iedereen hetzelfde. In het polis overzicht van uw zorgverzekeraar vindt u een compleet overzicht van de vergoedingen in het basispakket en de voorwaarden die daarbij kunnen gelden. De hoogte van de premie verschilt per zorgverzekeraar. Daarnaast heeft iedere Nederlander boven de achttien jaar een eigen risico, per jaar kan dit bedrag wijzigen. Meer informatie over eigen risico vindt u op de website van de overheid.

Bijdrage uit eigen risico

Bij de basisverzekering hoort volgens de zorgverzekeringswet voor iedereen van 18 jaar en ouder een wettelijk verplicht eigen risico. U betaalt daardoor zelf een eerste deel van de zorg die u ontvangt.

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,-

Hebt u bij het afsluiten van uw polis met uw zorgverzekeraar ook een vrijwillig eigen risico afgesproken, dan komt dit bovenop het wettelijk verplicht eigen risico. Verzekerden onder de 18 jaar betalen geen eigen risico (en ook geen premie). Lagere inkomens worden, afhankelijk van hun inkomen, via de zorgtoeslag gecompenseerd.

Voor de huisarts, de praktijkverpleegkundige of de doktersassistente betaalt u geen eigen risico.

Als u medicatie voorgeschreven krijgt gaat dit wel van uw eigen risico af.

Als de huisarts verdiepend onderzoek aanvraagt, bijvoorbeeld bij het SHO of het ziekenhuis, dan gaat dit wel van uw eigen risico af.

De fysiotherapie wordt slechts beperkt vergoed, verdere informatie hierover kunt u bij uw fysiotherapeut of verzekeraar vragen.

Informatie over wat er vergoedt wordt in het basispakket of uw eventuele aanvullende verzekering, kunt u terugvinden op de website van uw zorgverzekeraar.

Kinderen verplicht verzekerd?

Ook voor kinderen is het verplicht om een zorgverzekering (minimaal een basisverzekering) te hebben. Binnen 4 maanden (na de geboorte) dient een kind ingeschreven te zijn bij een zorgverzekeraar. Dit kan bijvoorbeeld door het kind bij één van de ouders mee te verzekeren.

Geen premie voor een basisverzekering (basispakket)

Voor kinderen onder de 18 jaar hoeft voor een basisverzekering geen een premie te worden betaald. Zij hebben daarom ook geen recht op zorgtoeslag. Een kind kan bij de polis van één van de ouders worden meeverzekerd, maar kan voor een basispolis vaak ook gratis bij een andere zorgverzekeraar worden verzekerd.

Een aanvullende zorgverzekering voor uw kind

Het is tevens mogelijk om uw kind gratis mee te verzekeren op de aanvullende polis van één van de ouders.  Zorgverzekeraars kunnen zelf bepalen welke aanvullende polissen ze aanbieden en welke acceptatievoorwaarden hiervoor gelden. Zo kan het voorkomen dat een zorgverzekeraar uw aanvullende verzekering weigert, of een hogere premie vraagt.

Meeverzekeren bij uw polis of bij polis van uw partner?

Een kind kan bij één van de ouders op de zorgpolis worden meeverzekerd. Indien één van de ouders een betere dekking heeft, kan het voordelig zijn om uw kind gratis op die polis mee te verzekeren. Of dit ook mogelijk is, hangt af van de voorwaarden van de betreffende zorgverzekeraar.

Vergeten uw kind te verzekeren?

Als u bent vergeten uw kind binnen 4 maanden na de geboorte op uw zorgpolis bij te laten schrijven en ook u geen aparte zorgverzekering voor uw kind heeft afgesloten, betekent dit dat uw kind niet verzekerd is. In dat geval moeten de eventuele kosten voor medische zorg zelf worden betaald.

Afspraken Coöperatie IJsselstromen met zorgverzekeraar

Coöperatie IJsselstromen maakt samen met zorgverzekeraars afspraken over hoe we zorg voor u als inwoner kunnen verbeteren en waar mogelijk dichterbij huis kunnen leveren. Om dit goed te organiseren maakt de coöperatie kosten. Ter vergoeding hiervan ontvangt de coöperatie ieder kwartaal een vergoeding per patiënt. In 2017 bedraagt dit € 3,81. U kunt dit terugvinden op het kostenoverzicht van uw verzekeraar. Deze vergoeding wordt niet van uw eigen risico ingehouden.

Collectiviteitsverzekeringen voor minima

Speciaal voor mensen met een laag inkomen en een laag vermogen hebben de gemeentes samen met zorgverzekeraar Menzis een goedkope (collectieve) zorgverzekering samengesteld. De gemeentes  betalen een deel van de premie en bieden extra vergoedingen. De pakketten kunnen per gemeente iets verschillen.

Meer informaties is te vinden op de website van Menzis.