MENU

Over ons

Over ons 


Coöperatie IJsselstromen is een multidisciplinair en wijkgericht samenwerkingsverband van eerstelijns zorgverleners en praktijken uit Doesburg, Angerlo, Giesbeek, Lathum en Drempt. We zijn in 2013 opgericht door een aantal bevlogen eerstelijns zorgprofessionals, vanuit de overtuiging dat betere samenwerking tot betere (eerstelijns)zorg leidt. 
In totaal zijn meer dan 200 professionals bij de coöperatie aangesloten, van 32 praktijken en zorgorganisaties uit de regio. Met elkaar dragen we zorg voor ongeveer 17.000 inwoners.  

Missie
Coöperatie IJsselstromen ondersteunt en faciliteert zorgprofessionals in wijkgebonden, multidisciplinair samenwerken. Mede dankzij die ondersteuning kunnen zij hun cliënten helpen de regie te pakken over hun eigen gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven. 

Visie
Vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid werken leden van de coöperatie intensief samen, over de grenzen van de disciplines heen. Door verbinding te maken en persoonlijk kennis te nemen van elkaars expertise, vinden ze elkaar sneller, zijn ze beter op elkaar ingespeeld en kunnen ze in samenhang doelmatige, adequate en persoonsgerichte hulp bieden. 

Speerpunten

  • We geloven in Positieve Gezondheid, een benadering van gezondheid die uitgaat van veerkracht en eigen regie. Niet de ziekte of beperking staat centraal, maar het vermogen van de patiënt om zich te passen en zoveel mogelijk zelf aan het roer van zijn leven te staan. Dat vraagt van onze zorgprofessionals dat ze met patiënten bespreken welke wensen, behoeften en verlangens zij hebben. Én dat ze meer samenwerken en gerichter doorverwijzen. 
  • We dragen extra zorg voor laaggeletterden; mensen die niet goed kunnen lezen, schrijven en rekenen. Vaak hebben zij een slechtere lichamelijke en geestelijke gezondheid en een minder gezonde leefstijl. Ook zijn ze minder goed in zelfmanagement. We werken aan bewustwording en bieden onze leden trainingen in effectieve communicatie met laaggeletterden. Zodat ze ook laaggeletterden kunnen helpen de regie te voeren over hun gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven. 

Bestuur
Het bestuur van Coöperatie IJsselstromen is samengesteld uit leden van de coöperatie en enkele onafhankelijke, externe bestuursleden.

  • Willem Regout, voorzitter, extern bestuurslid
  • Myriam van der Star (huisarts), vice-voorzitter
  • Martijn de Kort (fysiotherapeut), penningmeester
  • Marcia Bos, extern bestuurslid
  • Joost van der Kooij (geriatriefysiotherapeut), secretaris

Dagelijkse leiding 
De dagelijkse leiding is in handen van manager Susanne Boks. 
Zij wordt ondersteund door management assistent Sandra Meijer. 


Direct contact?
Wil je weten wat Coöperatie IJsselstromen voor jou kan betekenen?
Bel of mail met Sandra Meijer, management assistent