MENU

Zorgprojecten

Zorgprojecten: bijzondere focus


We zetten geregeld projecten op rondom thema’s die (tijdelijk) speciale aandacht vragen. Doel is gezamenlijk te onderzoeken of we de zorg voor een specifieke doelgroep of bij een specifieke aandoening of diagnose kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door de zorg dichter bij huis te organiseren, of efficiënter in te richten. 
Vaak zijn dit soort projecten de opmaat naar een uitgewerkt zorgprogramma. Daarin leggen we de werkwijze vast die we in de projectfase met elkaar hebben ontwikkeld. 
Soms blijft het bij een verkenning en volstaat het om een paar eenvoudige afspraken te maken. Daarna ronden we het project af. 

Lopende projecten 

  • chronische pijn
  • oncologisch netwerk
  • gezonde jeugd
  • GGZ
  • ondervoeding 
  • etalagebenen 


Direct contact?
Wil je weten wat Coöperatie IJsselstromen voor jou kan betekenen?
Bel of mail met Madelon Regelink, managementassistente