MENU

Zorgprogramma’s

Zorgprogramma’s: voor optimale zorg 


Om optimale zorg te bieden en de samenwerking tussen de verschillende zorgprofessionals te stroomlijnen, ontwikkelen we zorgprogramma’s. Die zijn er voor belangrijke thema’s als ouderenzorg, wondzorg, en zorg in de laatste levensfase (palliatieve zorg). 

Zorgprogramma Ouderenzorg 
Binnen het geriatrisch netwerk stemmen we zorg goed op elkaar af, zodat ouderen zo lang en zo prettig mogelijk veilig thuis kunnen blijven wonen. We werken actief aan de verbinding tussen patiënt, mantelzorgers en professionals en bieden passende, deskundige en laagdrempelige zorgondersteuning. 

Download: Werkboek Ouderenzorg

Zorgprogramma Palliatieve zorg 
Bij zorg in de laatste levensfase is het extra belangrijk dat zorgprofessionals goed van elkaar weten wie wat doet en oog hebben voor de wensen van de patiënt én van zijn naasten. Het zorgprogramma Palliatieve zorg helpt ons daarbij. We werken met dezelfde tools, weten wat de behandeldoelen zijn en bespreken samen wanneer welke ondersteunende zorg nodig is. 

Download: Handboek PaTz

Zorgprogramma Wondzorg 
Om knelpunten in wondzorg te verhelpen en het aantal doorverwijzingen naar de tweede lijn terug te dringen, zijn we het zorgprogramma Wondzorg gestart. We maken werkafspraken met elkaar, organiseren scholing en bieden coaching on the job aan. Zo verbeteren we de kwaliteit van wondzorg binnen de gehele eerste lijn. 

We evalueren deze zorgprogramma’s regelmatig en werken ze bij, zodat ze blijven voldoen aan onze kwaliteitsstandaarden.  

Direct contact?
Wil je weten wat Coöperatie IJsselstromen voor jou kan betekenen?
Bel of mail met Sandra Meijer, management assistent