MENU

Partners

Samenwerken in de regio


Coöperatie IJsselstromen wil zorg en welzijn in de regio versterken en de regionale samenhang verbeteren. Daarom zijn we in gesprek met bijvoorbeeld (thuis)zorgorganisaties in de regio, maar ook met gemeenten, welzijnsorganisaties, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, regionale huisartsenorganisaties en GEZ-centra. 

Lopende projecten 
Samen met onze partners ontwikkelen we diverse initiatieven. Ook nemen we met elkaar deel aan projecten die de verbinding tussen de eerste lijn en tweede lijn bevorderen, of persoonsgerichte zorg in de wijk stimuleren. We werken onder andere samen in: 

  • Oncologienetwerk IJsselstromen, een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen eerstelijns zorgverleners. Doel van het netwerk is dat patiënten die leven met kanker of herstellende zijn van kanker op de goede plek terechtkomen in de eerste lijn en de beste zorg krijgen.
  • Nu niet zwanger, een programma dat kwetsbare mensen (m/v) helpt hun kinderwens te verkennen en een zwangerschap goed te plannen (of te voorkomen).

Direct contact?
Wil je weten wat Coöperatie IJsselstromen voor jou kan betekenen?
Bel of mail met Sandra Meijer, management assistent