MENU

Patiënten

We zijn er voor u!


Bij Coöperatie IJsselstromen geloven we in persoonsgerichte zorg, dicht bij de patiënt in de buurt. Zorg die passend is bij u en uw situatie en aansluit op uw wensen. Daarvoor is het belangrijk dat de zorgverleners in uw buurt elkaar kennen, samenwerken en afspraken maken met elkaar. Coöperatie IJsselstromen helpt hen daarbij. We vormen een sterk netwerk van huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, apothekers en psychologen. Zo kunt u erop vertrouwen dat u de juiste zorg op het juiste moment krijgt.

Wat bieden we? 
Bij sommige zorgvragen of aandoeningen werken meerdere zorgverleners tegelijk samen aan uw zorg. Dan is het prettig als ze goed op elkaar zijn ingespeeld en weten wie wat wanneer doet. Coöperatie IJsselstromen ontwikkelt zorgprogramma’s waarin is vastgelegd aan welke eisen de zorg moet voldoen, hoe de behandeling eruitziet en wat de verschillende taken zijn. Zo werken we aan kwalitatief hoogstaande zorg. Die zorgprogramma’s zijn er voor ouderenzorg, wondzorg, en zorg in de laatste levensfase (palliatieve zorg). 

Waar komt u ons tegen?
U heeft bijna nooit direct met de coöperatie te maken. Maar u ziet onze naam bijvoorbeeld wel op een rekeningoverzicht staan. Of misschien noemt uw zorgverlener onze zorgprogramma’s. Ook kunt u ons tegenkomen op informatieavonden die we organiseren samen met partners als de gemeente. Die bijeenkomsten gaan bijvoorbeeld over bewegen, ouderenzorg of het voorkomen van valongelukken. 

Wat vinden we belangrijk? 
Goede persoonsgerichte zorg staat voor ons op één. Verder besteden we speciale aandacht aan: 

  • Positieve gezondheid: we richten ons niet alleen op uw ziekte of beperking, maar ook op wat u nog wél kunt en wat u belangrijk vindt u in uw leven. 
  • Laaggeletterdheid: we zorgen dat laaggeletterden in onze regio begrijpelijke informatie krijgen over gezondheid, zorg en welzijn. 
  • Patiëntenperspectief: we willen weten voor welke uitdagingen u staat als het gaat om uw gezondheid. Wat heeft u nodig om bijvoorbeeld voldoende te bewegen, gezond te eten en zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen? Daar passen we onze diensten op aan. 

Veelgestelde vragen

Het betekent dat uw huisarts lid is van Coöperatie IJsselstromen. Voor elke patiënt die bij uw huisarts staat ingeschreven, krijgt de coöperatie van de zorgverzekeraar een vast bedrag per kwartaal – als onderdeel van huisartsenzorg. Dit bedrag ziet u terug op uw declaratieoverzicht. Met deze bijdrage kunnen we de samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners in de regio ondersteunen. U hoeft dit bedrag overigens niet zelf te betalen. Het valt buiten uw eigen risico.

U kunt het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Die kan u goed uitleggen hoe het zit met vergoedingen en de inschrijftarieven die u op uw nota ziet.

Als u ouderenzorg, wondzorg of palliatieve zorg nodig hebt, neemt u automatisch deel aan een van onze zorgprogramma’s. U hoeft er niets voor te doen. De aangesloten zorgverleners werken op de achtergrond samen in die zorgprogramma’s, zodat u de best mogelijke zorg krijgt. Er is één uitzondering: om deel te nemen aan het project LIJV (een speel- en beweegprogramma voor kinderen) is een inschrijving wel nodig. Lees hier hoe u uw kind opgeeft.

U kunt het beste een e-mail sturen naar Madelon Regelink, de managementassistente van de coöperatie, mregelink@ijsselstromen.nl. Zij zorgt ervoor dat uw tips en ideeën gedeeld worden met onze leden.

U kunt terecht bij uw eigen zorgverlener. Alle zorgverleners die bij ons aangesloten zijn, werken met een klachtenregeling.

Nee, we houden geen centraal patiëntendossier over u bij. Wél wisselen we via beveiligde communicatieplatforms informatie uit over uw zorg en behandeling. Dit doen we bijvoorbeeld via OZOverbindzorg. Als patiënt kunt u ook daaraan deelnemen.

Nee, uw zorgverlener is daarin volledig vrij. Net zoals u zelf mag kiezen door wie u graag behandeld wordt.

Ja, want dankzij de coöperatie weten zorgverleners elkaar sneller en beter te vinden. Ze stemmen zorg op elkaar af en maken afspraken over uw zorg en behandeling. Bovendien houden ze elkaar ook aan die afspraken. Daarnaast gaan we regelmatig na of we nog goed samenwerken. We kijken continu hoe we samen betere zorg kunnen leveren.

We hebben nog geen concrete afspraken gemaakt met ziekenhuizen. Maar we werken er wel aan. De contacten zijn al gelegd.

Als coöperatie registreren we géén persoonlijke gegevens van de patiënten/cliënten van de aangesloten zorgprofessionals. Wel maken we voor onderzoek en statistieken soms gebruik van gegevens die we anoniem maken. Deze gegevens bewaren we niet.

“Patiënten ervaren dat we een sterk netwerk vormen. Dat geeft vertrouwen.”
Hester van Blokland, psychosomatisch fysiotherapeut
“Fijn dat mijn zorgverleners samenwerken. Daardoor ben ik na mijn operatie sneller hersteld.”
Herbert van Dooren (59), Doesburg
“Heel goed toch, dat zorgverleners met elkaar overleggen? Dat helpt mij om langer zelfstandig te blijven wonen.”
Wilma Witjes (65), Drempt
“Die openheid tussen zorgverleners vind ik belangrijk. Bovendien word ik als patiënt zelf ook actief betrokken.”
Mevrouw van A. (82), Doesburg
“Dankzij de samenwerking kon ik thuis behandeld worden en hoefde ik niet naar het ziekenhuis.”
Lidy Groen (61), Doesburg
“De verschillende zorgverleners van mijn dochter stelden samen een plan van aanpak op. Dat geeft mij het vertrouwen dat zij de best mogelijke zorg krijgt.”
Monique Lipluche
Direct contact?
Wil je weten wat Coöperatie IJsselstromen voor jou kan betekenen?
Bel of mail met Sandra Meijer, management assistent