MENU

Nieuws -

02-12-2022

Vicevoorzitter Myriam van der Star

“Ik houd van aanpakken”

Ze was al betrokken als stuurgroeplid Ouderenzorg. Sinds 1 april 2022 zit ze nóg dichter op het vuur. Over wie we het hebben? Myriam van der Star, vicevoorzitter van Coöperatie IJsselstromen. “Deze rol bekleden bij zo’n mooie organisatie? Daar hoefde ik niet lang over na te denken!”

Het voelde dus als een logische stap om Hans Berkelmans op te volgen?  
“We wisten natuurlijk al langer dat Hans als praktijkhouder van Huisartsenpraktijk Beinum met pensioen ging en daarmee ook zou afzwaaien als vicevoorzitter van de coöperatie. Omdat ik eerder als stuurgroeplid Ouderenzorg actief was, kende ik de organisatie van binnenuit. En zag ik wat voor mooie idealen we erop nahouden. Ik vind het sterk dat we gericht zijn op elkaar leren kennen, op snappen wie wat doet, op samenwerken. Dus ja, toen zijn plek vrijkwam, wilde ik graag het stokje overnemen.”

Bij je officiële introductie als vicevoorzitter noemde je een aantal ambities. Staan die nog altijd overeind?
“Jazeker! Ik had het over kwaliteit koesteren, nieuwe samenwerkingen aangaan en de zorg efficiënter inrichten. Dit laatste heeft wat mij betreft prioriteit. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de toenemende vergrijzing en het tekort aan menskracht. We moeten het ook gaan zoeken in digitalisering, daar hebben we een forse slag in te slaan.”

Die efficiëntieslag als ambitie is natuurlijk ook terug te vinden in het meerjarenplan.
“Klopt. En die ambitie komt echt niet alleen uit mijn koker, hoor. Dat vind ik juist zo goed aan het meerjarenplan, dat het een optelsom is van alle ideeën die heel breed in het netwerk zijn opgehaald. Daaruit blijkt ook die kracht van onze samenwerking.”

Wat is precies je rol als vicevoorzitter?
“Ik heb het dossier jeugdzorg in mijn portefeuille en houd me onder andere bezig met het vergroten van de zichtbaarheid van de coöperatie en het welkom heten en betrekken van nieuwe leden. En ik ben natuurlijk de schakel tussen het bestuur en de huisartsengroep. Verder neem ik waar mogelijk dingen uit handen van manager Susanne en voorzitter Willem. Geef mij maar taken, dan ben ik op mijn best. Ik houd van aanpakken.”

Wat heb je al kunnen betekenen voor de coöperatie?
“Lastig te zeggen. Ik bedoel, we doen het immers sámen. Ik heb het idee dat we in de jeugdzorg goede stappen hebben gezet als coöperatie. Er is meer binding met de gemeente, we hebben goede contacten met de juiste mensen; de samenwerking is echt van de grond aan het komen. Gaat het om efficiënt samenwerken, dan is Samen thuis in de wijkzorg een mooi voorbeeld. Of er nu een hulpvraag is over wondzorg, lichamelijke verzorging of ondersteuning bij algemeen dagelijkse handelingen: je hebt sneller in beeld waar je moet zijn en wie een hulpvraag op kan pikken. Die efficiëntie – en zichtbaarheid ook – werkt heel goed. Mooi dat we dat al voor elkaar hebben gekregen. Sowieso ben ik trots op waar we nu staan, dankzij het huidige team, maar zeker ook onze voorgangers.”

En wie is de mens áchter de nieuwe vicevoorzitter?
“Iemand die nu tot over de oren in een verhuizing zit! Ik leef momenteel tussen de verhuisdozen en ben blij als ik iedere ochtend weer een outfit bij elkaar heb gescharreld. Maar los van de hectiek: ik houd van wandelen, lezen, muziek en lekker eten. Met name om dit laatste sta ik wel bekend, geloof ik. Bij de ALV’s, die we vaak aftrappen met een gezamenlijke maaltijd, sta ik meestal vooraan bij het buffet, haha!”