MENU

Nieuws -

02-12-2022

Projectleiders Positieve Gezondheid

Het is een way of life”

Positieve Gezondheid vormt al een aantal jaar het fundament van de zorgverlening binnen de coöperatie. Zeggen we. Maar lukt het ook echt om de vertaalslag te maken naar de praktijk? Komend jaar tillen we Positieve Gezondheid naar een hoger plan, met Willeke Scheele en Gerjo Schepers van VierVitaal als projectleiders.

Ze volgden beiden trainingen in Positieve Gezondheid. Zíj specialiseerde zich in een-op-een coaching. Híj traint vooral groepen. Samen begeleiden ze organisaties en gaan ze de kar trekken van Positieve Gezondheid, een nieuw project van Coöperatie IJsselstromen. Willeke: “Vanuit ons bedrijf VierVitaal houden we ons al langer bezig met gezondheid en wat je ervoor nodig hebt om je vitaal te voelen. Vandaaruit hebben we laagdrempelige beweeginitiatieven opgezet, in het bijzonder gericht op mensen met een kleine portemonnee. Maar we misten nog iets… In Positieve Gezondheid vonden we de verdieping die we zochten. Vervolgens raakten we daarover in gesprek met de coöperatie. Zo is het balletje gaan rollen.”

Inspiratiesessies
De komende maanden verzorgt VierVitaal een aantal inspiratiesessies voor de leden van de coöperatie. Daarin is er ruimte om als zorgverlener of praktijk te onderzoeken waar je precies staat als het om Positieve Gezondheid gaat. “Het gedachtegoed is bekend binnen de coöperatie en wordt over het algemeen omarmd, daar ligt het niet aan”, vertelt Gerjo. “De vraag is of je er al iets mee doet, of juist niet. En áls je er iets mee doet, wat dan precies? Houdt het op bij het invullen van het spinnenweb, of is er meer? En kan of wil je misschien een stap verder zetten? Aan de hand van oefeningen prikkelen we de leden in gesprek te gaan met elkaar en hun eventuele vraag of wens te formuleren. Wie meer wil – niets moet, alles mag – kan in het voorjaar deelnemen aan een van de trainingsprogramma’s Positieve Gezondheid.”

Vervolgtrainingen
Die IPH-geaccrediteerde trainingen bestaan uit een slimme mix van oefenen, praktijkervaring opdoen, zelfreflectie en intervisie. In dialoog met jezelf en anderen bekwaam je je in het werken met Positieve Gezondheid. Juist dat oefenen, sparren en ervaringen delen met elkaar is heel leerzaam, is de ervaring van Gerjo. “Dat zagen we ook tijdens de workshop van de ALV in oktober. Zorgverleners vanuit verschillende disciplines oefenden met elkaar. Dat was inspirerend – en soms ook confrontrerend. Want al snel bleek dat het nog niet zo gemakkelijk is de juiste vragen te stellen. Voor je het weet, neem je een zorgvraag als insteek van het gesprek. Of vertel je de patiënt vanuit jouw positie als zorgverlener wat hij vooral moet doen. Terwijl het bij Positieve Gezondheid nadrukkelijk gaat om de wensen van de patiënt. Waar wil hij naartoe? Wat wil hij bijvoorbeeld over een maand of een jaar weer kunnen?”

Coaching op maat
“Bovenop zo’n training kunnen we leden naar wens op maat verder helpen”, vertelt Willeke verder. “Bijvoorbeeld met een-op-een coaching. Of we onderzoeken samen hoe je het gedachtegoed kunt implementeren in je praktijk, op een manier die bij jou en je collega’s past. Het kan er dus voor iedereen anders uit gaan zien; het is heel vrij. Ook dát past bij Positieve Gezondheid.”

Anders denken, anders doen
Een praktische, pragmatische aanpak dus. “Klopt”, zegt Gerjo. “Zelf hebben we ook ervaren dat het niet genoeg is om over Positieve Gezondheid te lezen – en dus alleen de theorie tot je te nemen. Het zit ‘m ook niet in een certificaat halen en denken dat je er dan klaar mee bent. Eigenlijk is het nooit ‘af’”. Willeke vult aan: “Positieve Gezondheid vraagt om onderhoud. Om oefenen, ervaren, anders doen, anders denken. Je zou kunnen stellen dat het een way of life is.”