MENU

Nieuws - ALV in het teken van samenwerken

15-11-2021

ALV in het teken van samenwerken

De Algemene Ledenvergadering van 14 oktober liep net iets anders dan anders. Ditmaal nodigden we beleidsmedewerkers van gemeente Doesburg uit, om te sparren over onze visie en kansen en mogelijkheden. Een vruchtbare bijeenkomst!

Visie op gezondheid
Beleidsmedewerker Petra Oortgiese nam ons enthousiast mee in de visie van de gemeente op de (volks)gezondheid in de regio. Wat kenmerkt de gezondheid in Doesburg? Wat doet de gemeente al en waar liggen nog (gezamenlijke) kansen? Hoe krijgen we kwetsbare, eenzame ouderen thuis aan het bewegen? Mooi om te zien dat de gemeente en de professionals van de coöperatie op veel vlakken al samenwerken. Denk aan de projecten van Doesburg Beweegt, Kansrijke start en het project LIJV.

Organisatie jeugdzorg
Hoe kreeg de jeugdzorg sinds de transitie in 2015 vorm in Doesburg? Beleidsmedewerker Marjel Wilkens liet in haar presentatie zien hoe het Centrum voor Jeugd en Gezin en het jeugdteam een centrale rol spelen. Medewerkers van beide instanties waren erbij om zich voor te stellen en vragen te beantwoorden. Want die waren er zeker. Over verwijzen bijvoorbeeld. Over overdracht en terugkoppeling. Maar ook over het betaalbaar houden van de jeugdzorg en hoe we jeugdzorg dicht bij huis organiseren.

Vraagbaak
Ook de Vraagbaak kwam kort aan bod. Maaike van de Saag (beleidsmedewerker maatschappelijke ondersteuning) en Wilma Langeveld (sociaal werker/ouderenadviseur bij Caleidoz) hielden een presentatie en haalden vragen op. Graag nodigen we hen nog een keer uit om alle ins en outs over de Vraagbaak te delen.

Wat stond er nog meer op de agenda?

  • We stelden het zorgaanbodplan en de begroting voor 2022 vast.
  • Het nieuwe bestuurslid van de coöperatie – Joost van der Kooij, geriatrisch fysiotherapeut bij Ruesink – stelde zich kort voor. Hij is voor velen een bekend gezicht en kan niet wachten om zijn steentje bij te dragen als bestuurder.
  • We stonden stil bij het aanstaande vertrek van bestuursvoorzitter Marion Borghuis. Per 1 december 2021 geeft zij het stokje door.
Manager Susanne Boks spreekt een dankwoord uit aan Marion Borghuis