MENU

Nieuws - De blik van… Sonja Waijboer

15-07-2021

De blik van… Sonja Waijboer

Verder gaan waar we gebleven waren?

Hoe het ging vóór de pandemie, in gesprek gaan over een Wmo-aanvraag? Doesburgers konden fysiek of telefonisch een Wmo-aanvraag doen via de Vraagbaak aan de Linie 4. Dan kwam ik als Wmo-consulent – of een collega van de Vraagbaak – bij zo iemand thuis om de situatie en mogelijkheden te bespreken. Door de lockdown kon dat plotseling niet meer…

Binnen een week schakelden we over op 100% thuiswerken. Omdat we dat al regelmatig deden, ging dat best aardig. Al vond ik het lastig en niet altijd inspirerend om via een scherm een goed gesprek te voeren en me een indruk te vormen van iemand. Zeker in het begin was het wennen. Ook voor cliënten. Die hadden soms wat hulp nodig bij zo’n digitaal overleg. Hee, de camera doet het niet! En hoe zet je ook alweer het geluid aan? Gelukkig was er altijd nog de telefoon. Andere keren kreeg ik zonder problemen via de camera een rondleiding door het huis. Als dat voor de intake nodig was natuurlijk.

“Ik zag dat mensen die het vóór de coronacrisis al zwaar hadden, extra werden getroffen door de pandemie”

Helaas bleek het niet te doen om via een scherm alle hulpvragen op te vangen. Ik zag dat mensen die het vóór de coronacrisis al zwaar hadden, extra werden getroffen door de pandemie. Bij sommige cliënten kwam de thuissituatie nóg meer onder druk te staan. Bijvoorbeeld omdat ze niet naar de groepsbegeleiding konden. Bovendien zorgde de onzekerheid die de pandemie met zich meebrengt voor onrust en spanningen. Cliënten gaven aan dat de maatregelen tegen covid-19 hun psychische problemen versterkten.

Inmiddels komt het leven weer voorzichtig op gang. Ook dat van de (kwetsbare) Doesburgers. Ze kunnen naar de groepsbegeleiding. Én het is mogelijk om elkaar weer te ontmoeten. Juist dat laatste hebben de meeste mensen vreselijk gemist. Ik ook. In anderhalf jaar tijd ben ik nauwelijks in Doesburg geweest. Sommige nieuwe collega’s heb ik zelfs nog nooit ontmoet!

Of we terug kunnen naar hoe het eerst was? Binnen de gemeente zijn we er nog niet helemaal uit hoe we na de pandemie onze bereikbaarheid en dienstverlening willen organiseren. Zomaar verder gaan waar we gebleven waren? Daarvoor is er te veel veranderd. Thuiswerken lijkt nu het uitgangspunt te zijn. Daarnaast kunnen we af en toe vanuit het stadhuis of de Linie werken. Fysieke gesprekken en huisbezoeken vinden op afspraak plaats. En alleen als dat echt nodig is. Zo blijven we elkaar vinden. Dat is voor de inwoners en voor onszelf een zekerheid waar het virus zeker géén vat op krijgt.

Sonja Waijboer, Wmo-consulent in Doesburg