MENU

Nieuws - In de praktijk: tolk gezocht!

15-02-2022

In de praktijk: tolk gezocht!

Wat doe je als je je cliënt niet verstaat en je geen gebruik kunt maken van de Tolkentelefoon? Fysiotherapeut Martijn Kort ging zelf op onderzoek uit. “Livewords kan een oplossing bieden. Maar alléén als je cliënt nog als asielzoeker geregistreerd staat.”

Vertel, waar liep je tegenaan?
“Ik tref geregeld cliënten die geen Nederlands spreken. Meestal komt er een familielid mee naar de afspraak, om te tolken. Of ik maak gebruik van Google Translate. Zo kom ik er vaak wel uit. Nu kreeg ik een man uit Eritrea op consult die werkelijk geen woord Nederlands sprak. Zijn kinderen ook niet of nauwelijks. Uit de verwijzing van de huisarts leidde ik af dat hij knieklachten had. Zelf wees hij naar zijn rug. Een ziektegeschiedenis was er niet. Ik kwam geen steek verder.”

Moeizaam. En toen?
“Natuurlijk heb ik contact opgenomen met de huisarts. Die liep min of meer tegen hetzelfde probleem aan en tipte me de Tolkentelefoon in te schakelen. Een mooie dienst, maar helaas niet toegankelijk voor paramedici. Of je moet betalen, per minuut. Dat zijn kosten die ik moeilijk kan doorberekenen naar de cliënt en/of zelf kan maken. Dus ben ik een middagje gaan rondbellen en googelen. Daarbij stuitte ik op Livewords, een app waarmee je binnen no-time een tolk aan de lijn krijgt, zonder dat er een tussenpersoon nodig is.”

Top! Probleem opgelost?
“Nee, helaas. Je kunt Livewords alleen kosteloos inschakelen als je cliënt ingeschreven staat bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Het ding was: mijn cliënt had inmiddels geen COA-nummer meer, maar een BSN. En daarmee geen recht op hulp van Livewords.”

Hoe verder?
“Ik kon deze meneer helaas niet helpen. Het was te risicovol om zonder input manipulatie op zijn rug te doen. Zeker omdat er een flink litteken op zat. Voor hetzelfde geldt zit er een granaatscherf onder. Ik heb hem onverrichter zake terug moeten sturen naar de huisarts. Heel frustrerend.”

Tip?
“Een uur research doen kán je verder helpen. Zo ben ik op Livewords gestuit. Helaas heeft het mij en mijn cliënt niet verder gebracht. Maar misschien kunnen andere leden van de coöperatie er wel hun voordeel mee doen.”

Zie livewords.com/coa/ voor meer informatie over de tolkdienstverlening voor de Zorg Asielzoekers (COA).