MENU

Nieuws - Óp naar zorgprogramma Ouderenzorg 2.0?

07-07-2022

Óp naar zorgprogramma Ouderenzorg 2.0?

Het is een van de meest doorontwikkelde programma’s van Coöperatie IJsselstromen: zorgprogramma Ouderenzorg. Ook na het vertrek van projectleider Irma Damen en het opheffen van de stuurgroep, weten zorgprofessionals elkaar te vinden in de zorg voor ouderen. Toch is het misschien tijd om het programma nieuw leven in te blazen.

Irma Damen en Marieke Veugelink (foto’s: Arvid Ehlert – Photography Now!)

De lijnen zijn kort, de communicatie is goed, er zijn heldere afspraken over bijvoorbeeld proactieve zorgplanning, valpreventie en medicatiebeoordeling. Ja, oud-projectleider Irma Damen en Marieke Veugelink – lid van de voormalige stuurgroep – zijn tevreden over wat er staat. Irma: “Zorgprofessionals kennen elkaars expertise beter en trekken bij elkaar aan de bel als ze bij een oudere inwoner problemen signaleren. Ook hebben we gemerkt dat paramedici als ergotherapeuten een belangrijk aandeel hebben in bijvoorbeeld de diagnostiek van dementie. Een waardevolle ontdekking.”

Impact
Dat het programma impact heeft, ook dáár zijn ze het over eens. “De zorg wordt gewoonweg beter als de samenwerking tussen professionals beter is”, stelt Marieke. “Je merkt het in de individuele casussen, maar ook als je kijkt naar het aantal crisisopnamen in verpleeghuizen. Dat is zichtbaar afgenomen, puur omdat we er met elkaar eerder bij zijn als er iets speelt.”

Tegen het licht houden
Toch is het de vraag of het programma goed blíjft lopen, zonder projectleider of stuurgroep. “Het is nodig om de samenwerkingsafspraken te borgen. Zeker ook omdat er weer nieuwe zorgprofessionals in de regio zijn. Die hoop je met evenveel enthousiasme mee te nemen in de werkwijze”, vertelt Irma. “Laten we ook niet vergeten dat corona een en ander heeft veranderd”, vult Marieke aan. “Een goede reden om de gemaakte afspraken opnieuw tegen het licht te houden.”

“Het zou leuk zijn om het programma over te dragen op een paar nieuwe enthousiastelingen”

Wind eronder
Kortom, het is tijd voor zorgprogramma Ouderenzorg 2.0, met bijvoorbeeld een netwerkcoördinator die de wind eronder houdt. “Iemand die een groepje betrokken zorgprofessionals formeert, afspraken borgt én nieuwe lijnen uitwerpt”, ziet Irma voor zich. “Want door het veranderende zorglandschap vinden we pittige uitdagingen op ons pad. Denk aan de personeelstekorten, de afname van het aantal mantelzorgers en de toenemende vergrijzing. Het is zaak om op visie samenwerking te zoeken met gemeenten, verpleeghuizen en ziekenhuizen, zodat we elkaar in de anderhalvelijnszorg weten te vinden.” Ook beamen ze dat het verstandig is meer data te verzamelen. Marieke: “Dan ga je steviger de gesprekken in met stakeholders en kun je beter bepalen wat de vervolgstappen  van het programma zijn.”

Op weg helpen
Bij wie de bal wat hen betreft nu ligt? Deels bij de coöperatie én deels bij de aangesloten leden. Irma: “Het zou leuk zijn om het programma over te dragen op een paar nieuwe enthousiastelingen die zin hebben om een professionaliseringsslag te maken en verder kijken dan ons eigen ‘eilandje’. We helpen ze graag op weg!”