MENU

Nieuws - Save the dates!

14-07-2023

Save the dates!

Met een tevreden gevoel kijken we terug op het eerste half jaar van 2023, waarin we elkaar op allerlei manieren ontmoetten – formeel en informeel. Zo mochten we velen van jullie ontvangen op de nieuwjaarsborrel bij LOC 17, de lunch in maart bij 0313, de ALV in mei en natuurlijk bij het zomeruitje van 15 juni. We zijn er ontzettend blij mee dat we naast alle bekende gezichten ook nieuwe collega’s en de mensen achter de schermen treffen. Een goede manier om elkaar beter te leren kennen.

In het najaar is er volop kans om elkaar te (blijven) ontmoeten. We nodigen jullie alvast uit voor een aantal activiteiten. Hieronder vind je de data en tijdstippen. Via de links kun je je aanmelden.


Borrel & Pubquiz
31 augustus, van 16.30 tot 19.00 uur            
Nog even nagenieten van de zomer en tegelijkertijd de samenwerking een boost geven?
31 augustus sluiten we de zomervakantie af met een borrel en een pubquiz waarbij we het in teams tegen elkaar opnemen. Voor een hapje en een drankje zorgen wij. De locatie volgt.

Algemene Leden Vergadering (ALV)
28 september, van 17.30 tot 21.30 uur            
Natuurlijk organiseren we in het najaar de algemene ledenvergadering. Traditioneel starten we na het eten met de officiële vergadering. Daarin bespreken we onder andere de begroting en het jaarplan voor 2024. Aansluitend verzorgen we het themagedeelte. We zijn nog bezig met de samenstelling van het programma, maar we kunnen alvast zeggen dat de zorg van de toekomst op de agenda staat.

Thema-avond Interculturele verschillen
26 oktober, van 17.00 tot 21.00 uur
Als zorgprofessional doe je je best om in de zorg en je taalgebruik aansluiting te vinden bij de patiënt die tegenover je zit. Bij mensen met een andere culturele achtergrond kan dat soms lastig zijn. Tenzij je de gevoeligheden kent en weet waar je op kunt letten. In samenwerking met geestelijk verzorger en trainer Mustafa Bulut organiseren we met het Oncologisch netwerk IJsselstromen en PaTz een scholingsavond over interculturele zorg.

10 jaar IJsselstromen
16 november, van 17.30 tot 21.30 uur
Het is een cliché, maar de tijd vliegt. Tien jaar geleden zag Coöperatie IJsselstromen het licht. Veel mooie projecten verder willen we op 16 november samen met jullie het jubileum vieren. We kijken terug, maar vooral ook vooruit.