MENU

Nieuws - Stimuleer deelname aan Sjors Sportief en Creatief

07-07-2022

Stimuleer deelname aan Sjors Sportief en Creatief

Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn niet meer weg te denken in gemeente Doesburg. Ze zijn de boegbeelden van het gelijknamige sport- en cultuurstimuleringsproject dat in 2010 van start ging. Ward Terpstra, coördinator van de buurtsportcoaches bij Gemeente Doesburg: “Als gemeente vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen kennis kunnen maken met sport en cultuur. Sjors maakt het voor basisschoolleerlingen mogelijk om het veelzijdige aanbod aan sport- en cultuuractiviteiten in onze gemeente te ontdekken. Zónder dat ze daarbij meteen ergens lid hoeven te worden.”

Proeflessen en activiteiten aanmelden
Het aanbod wordt aan het begin van het schooljaar gepresenteerd in het Sjorsboekje, dat leerlingen van groep 1 tot en met 8 van alle basisscholen in Doesburg en Angerlo ontvangen. Tussen het aanbod van sportverenigingen en cultuurinstellingen staat nu ook het beweeg- en leefstijlprogramma LIJV. Coöperatie IJsselstromen ontwikkelde dit programma samen met Gemeente Doesburg en Doesburg Beweegt.

Stimuleer deelname
Heb jij kinderen in behandeling die niet lekker in hun vel zitten? Of op een andere manier er baat bij hebben om mee te doen aan laagdrempelige (en vaak gratis) sportieve en culturele activiteiten? Wijs ze dan op het aanbod van Sjors Sportief en Sjors Creatief. Via www.actiefindoesburg.nl kunnen ze zich inschrijven.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ward Terpstra, coördinator van de buurtsportcoaches bij Gemeente Doesburg: ward@doesburgbeweegt.nl of 06 372 83 518.