MENU

Nieuws - Terugblik bijeenkomsten najaar 2022

02-12-2022

Terugblik bijeenkomsten najaar 2022

ALV van 29 september
Een korte en effectieve vergadering waarin we akkoord kregen op het meerjarenplan én de begroting voor 2023. We verwelkomden diëtistenpraktijk What about food als nieuw lid van de coöperatie. In het tweede, informele gedeelte richtten we ons op de twee speerpunten van de coöperatie: positieve gezondheid en lage gezondheidsvaardigheden. Ook besteedden we aandacht aan het thema Samenwerken.
Je kunt het meerjarenplan vinden op het ledenportaal.

De Vraagbaak: hoe zit dat?
Tijdens een eerdere gezamenlijke ALV met de gemeente was er nét niet genoeg tijd om dieper in te gaan op het hoe en wat van de Vraagbaak. Dus organiseerden we op 6 oktober een aparte bijeenkomst over de Vraagbaak als centraal punt voor toegang tot hulp en ondersteuning vanuit Gemeente Doesburg. Hoe werkt de Vraagbaak nu precies? Met welke vragen kunnen inwoners en professionals er terecht? Hoe is sociaal domein verbonden met de zorg? De gemeente gaf antwoord op al deze vragen en nam ons mee in de ambities en doelen voor de komende jaren.
Benieuwd naar de presentatie? Zie het ledenportaal.

Scholing lage gezondheidsvaardigheden
Net als in voorgaande jaren organiseerden we ook in 2022 een scholing over communiceren met mensen die lage gezondheidsvaardigheden hebben. Waarom al die aandacht voor dit thema? Omdat begrijpelijk communiceren lang niet zo eenvoudig is als het lijkt. Hoe herken je iemand die mogelijk lage gezondheidsvaardigheden heeft? Weet je wat de gevolgen zijn van die lage gezondheidsvaardigheden? Naar wat of wie kun je verwijzen als iemand zich verder wil ontwikkelen? En hóe verwijs je dan? Het kwam allemaal aan bod tijdens de scholing. De deelnemers gingen met waardevolle kennis en tools naar huis.
Wil jij de training ook volgen, samen met andere disciplines? Of ben je geïnteresseerd in een in company-training? Neem dan contact met ons op.  

Inspiratiesessie Positieve gezondheid
Op de workshop Positieve gezondheid tijdens de ALV volgde op 22 november een uitgebreide inspiratiesessie. Een goede gelegenheid om met enkele oefeningen in te zoomen op de verschillende dimensies van positieve gezondheid. We onderzochten welke dimensie bij ieder de meeste aandacht trekt. En wat zegt dat over hoe je als zorgprofessional op dit moment naar gezondheid kijkt. In korte tijd ontstond er ruimte voor een open gesprek en deden deelnemers nieuwe inzichten op.
In december en januari herhalen we de inspiratiesessie. Wil je meedoen? Geef je op!

Inspiratiesessie 8 december 2022, van 12:00 tot 13.30 uur
Inspiratiesessie 19 januari 2023, van 12.00 tot 13.30 uur