MENU

Nieuws - Toekomst van het sterven

14-07-2023

Toekomst van het sterven

‘Streef niet naar een zo lang mogelijk leven, maar zoek het juiste moment om te sterven’. Zo verwoordt filosoof Marli Huijer haar visie op veroudering en de dood. Zondag 1 oktober houdt ze een lezing in de Martinikerk in Doesburg, georganiseerd door het Platform kerk = samenleving.

Marli Huijer, voormalig hoogleraar Filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, was van 2015 tot 2017 Denker des Vaderlands. Ze schreef een groot aantal filosofieboeken. Tijdens de bijeenkomst gaat ze in op haar laatste boek: ‘De toekomst van het sterven‘ (2022). Aan het eind van haar presentatie is er gelegenheid om met Marli Huijer in gesprek te gaan en vragen te stellen.

Vervolg in een werkgroep
De werkgroep Ontmoeting en Inspiratie van de gezamenlijke kerken in Doesburg werkt aan een vervolg op deze bijeenkomst. Manager Susanne Boks van Coöperatie IJsselstromen gaat met de betreffende werkgroep in gesprek om te kijken of het mogelijk is de krachten te bundelen op de thema’s ‘ouder worden’ en ‘de laatste levensfase’. Die raken immers aan de zorgprogramma’s Ouderenzorg en Palliatieve zorg van de coöperatie.

De bijeenkomst is op zondagmiddag 1 oktober 2023 van 14.00 tot 16.00 uur in de Martinikerk en is toegankelijk voor een breed publiek.