MENU

Nieuws -

14-07-2023

Wilma Langeveld neemt afscheid

“Er is zoveel meer onderling begrip”

Als ouderenadviseur was Wilma Langeveld langere tijd een belangrijk gezicht in de verbinding tussen zorg en welzijn. Onlangs ging ze met sabbatical, om aansluitend met vervroegd pensioen te gaan. Bij haar afscheid blikt ze terug op de afgelopen jaren.

Wilma Langeveld

“Het is gek, je kijkt uit naar het moment dat je het werk af kunt ronden en overdragen. Maar als het dan zover is, doet het je toch wat. Dat wat ik in achttien jaar vanuit Caleidoz heb opgebouwd, beschouw ik als een soort kindje. Het is moeilijk dat los te laten.” Toch staat Wilma volledig achter haar beslissing het stokje over te dragen. “Het voelt als iets wat ‘klaar’ is. We hebben de afgelopen jaren met de werkgroep Ouderenzorg veel bereikt en mooie stappen in de goede richting gezet. Maar nu draag ik het over op Serbez Basha. Ik heb gebracht wat ik kon brengen.”

Van een 2 naar een 9
Wat Wilma als de grootste successen ziet? “Poeh, dan denk ik niet zozeer aan specifieke mijlpalen, maar aan concrete casussen. Zoals die van een oudere mevrouw die we bij hebben gestaan tijdens een dieptepunt van haar leven; zij gaf haar leven nog maar een 2 op een schaal van 10. Onder coaching van mij heeft een van onze zeer gewaardeerde vrijwilligers haar begeleid. Zo schoot ze naar een 9.” Ook noemt Wilma de zorgmijders; mensen bij wie zij en haar collega’s heel voorzichtig voet aan de grond probeerden te krijgen. “Als zo’n onbenaderbaar iemand toch in beweging komt en het ons lukt hem of haar in contact te brengen met zorgprofessionals, dan vind ik onze missie geslaagd.”

“De zorg is niet langer verkokerd. Heel waardevol vind ik dat”

Mens zijn met elkaar
“Als ouderenadviseur ging het mij erom dat je mens bent met elkaar. Dat je respecteert wie de ander is en niet zozeer kijkt naar waar iemand van weg wil, maar juist naar wat goed gaat en wat je uit kunt bouwen. Wat zou het leven fijner, leuker of makkelijker maken? Het principe van Positieve Gezondheid dus. Heel mooi om te zien dat het in de zorg ook steeds meer die kant op gaat. Dankzij de samenwerking in de coöperatie – en de verbindingen die zijn gelegd en de afstemmingsoverleggen die zijn ontstaan – hebben we al goede slagen gemaakt. In vergelijking met jaren geleden is er zoveel meer onderling begrip tussen zorgprofessionals, welzijnswerkers en wmo-adviseurs. Het is niet langer verkokerd. Heel waardevol vind ik dat.”

Toegevoegde waarde
Toch is er volgens Wilma nog werk aan de winkel. “Vanuit welzijn hebben we niet altijd zicht erop wanneer zorgprofessionals ons nodig hebben; wanneer we kunnen inspringen. Als je als huisarts, paramedicus of wijkverpleegkundige ook maar het vermoeden hebt dat we iets kunnen betekenen, schakel ons in. Tegelijkertijd is er een taak weggelegd voor Caleidoz. In het verleden heb ik voorlichtingsronden gegeven bij bijvoorbeeld de thuiszorgorganisaties, waarin ik over de toegevoegde waarde vertelde van ouderenadviseurs. Of van welzijnswerk in het algemeen. Goed idee om dat te blijven doen, zeker als er weer nieuwkomers zijn in de regio en binnen de coöperatie.”

Droom
Of ze tot slot nog iets mee wil geven? “Geen advies, eerder een droom: ik zie voor me dat onder de vlag van de coöperatie multidisciplinaire teams gecreëerd worden waarin eerstelijns zorgprofessionals, welzijnswerkers en thuiszorgorganisaties samenwerken. Die teams zijn er nu al in het klein. Maar het zou mooi zijn dit concept uit te breiden.”