MENU

Nieuws - Zorgaanbodplan 2022 rond

15-11-2021

Zorgaanbodplan 2022 rond

Verder bouwen aan een sterke eerstelijnszorg in ons werkgebied: in een notendop onze ambitie voor 2022. Hóe we verder bouwen? Dat staat omschreven in het zorgaanbodplan. We werkten een compacte versie uit voor Menzis, waar we een akkoord op kregen – ook van onze leden. Grotendeels borduren we voort op de eerder ingezette plannen. Maar we scheppen ook ruimte voor nieuwe projecten. Binnenkort buigen we ons over een meerjarenplan.

Benieuwd naar de voorlopige compacte versie? Je kunt het document opvragen via Madelon Regelink: mregelink@ijsselstromen.nl